Ban lãnh đạo công ty

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Công Chiến- Sinh năm 1967

Ông Chiến có hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành các doanh nghiệp. Ông đã kinh qua các chức vụ như Giám đốc điều hành, Chủ tịch HĐQT của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược liệu, dược phẩm, thiết bị y tế, kinh doanh bất động sản. Ông Chiến đã tham gia 3 nhiệm kỳ  HĐQT Phytopharma và hiện là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 tại Hà Nội. Ông Chiến tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tư cách là Chủ tịch HĐQT Phytopharma.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thọ Thành - Sinh năm 1954

Ông Thành là Dược sỹ Đại Học.

Hiện Ông Thành là Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 tại Hà Nội.

Ông Thành tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tư cách là thành viên HĐQT Phytopharma.

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đoàn Đức Vinh- Sinh năm 1957

Ông Đoàn Đức Vinh là Cử nhân Đại học Văn Hoá, Cao cấp Lý Luận chính trị.

Ông Vinh tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tư cách là thành viên HĐQT độc lập của Phytopharma.

 

 

 
Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn