"Xuân Về Kết Nối Yêu Thương"

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 tổ chức Chương trình " Xuân Về Kết Nối Yêu Thương"

Dành cho trẻ em mái ấm tình thương Chùa Từ Ân, Tịnh Xá Bồng Lai, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.

 

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn