Cty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 vinh dự nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan Tp.HCM

Cty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 vinh dự nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan Tp.HCM - Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật về Thuế XNK góp phần cùng Cục Hải Quan Tp.HCM hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017

 

 

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn