Quyết định rút số đăng ký thuốc số 358/QĐ-QLD (06/11/2013)

Ngày 23/10/2013, Cục Quản lý Dược ra Quyết định số 358/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:

- Leponex, viên nén, SĐK: VN-11974-11

  Công ty đăng ký: Novartis Pharma Services AG, Switzerland

  Nhà sản xuất: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd., UK.

- Spersallerg, dung dịch nhỏ mắt, SĐK: VN-15101-12

  Công ty đăng ký: Novartis Pharma Services AG, Switzerland

  Nhà sản xuất: Excelvision AG, Switzerland.

- Exforge, viên nén bao phim 10mg/320mg, SĐK: VN-16346-13

  Công ty đăng ký: Novartis Pharma Services AG, Switzerland

  Nhà sản xuất: Novartis Pharma Services AG, Switzerland.

- Acyclovir for injection USP, bột đông khô pha tiêm, SĐK: VN-5197-10

  Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

  Nhà sản xuất: Ben Venue Laboratories, USA.

- Tylenol with codeine, viên nén 15mg, SĐK: VN-10316-10

  Công ty đăng ký: Janssen Cilag Ltd., Thái Lan

  Nhà sản xuất: Công ty Olic (Thailand) Ltd., Thailand.

Vinapharm

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn