Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Domperidon; Strontium ranelat; cilostazol (12/11/2013)

Ngày 22/10/2013, Cục Quản lý Dược có các Công văn số 17560/QLD-ĐK về việc Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Domperidon; Công văn số 17559/QLD về việc Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Strontium ranelat; Công văn số 17561/QLD về việc Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa cilostazol.
Nội dung các Công văn có tại file đính kèm dưới đây.
File download :20872-Thông tin dược lý0001.pdf 

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn