Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2016

Quý Cổ Đông vui lòng tải về Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 gồm:

1.       Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 tại đây

2.       Chương trình làm việc ĐHCĐ tại đây

3.       Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tại đây 

4.       Quy chế tổ chức ĐHCĐ tại đây

5.        Tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi tại đây

6.        Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV (ESOP) tại đây

7.        Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn