Thông báo

Thông báo thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014

Quý Cổ Đông vui lòng tải thông báo tại đây

Thông báo bổ sung nhân sự Ban điều hành

Quý Cổ Đông vui lòng tải thông báo tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn