Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán

Quý cổ đông vui lòng tải về Báo cáo Tài chính tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2012

 Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đây

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2012

 Quý Cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Thanh toán bổ sung cổ tức lần 3 năm 2010

 Thông báo V/v thanh toán bổ sung cổ tức lần 3 năm 2010 download tại đây

Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên 2011

Nghị Quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Dược Liệu TW2 download tại đây

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ đông

CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHBS) xin thông báo về việc cổ đông Trịnh Thị Kim Thu mất sổ chứng nhận cổ đông của CTCP Dược liệu TW2 xem tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn