Thông báo

Công văn thông báo thay đổi Tổng giám đốc

Quý Cổ Đông vui lòng tải thông báo tại đây

Nghị quyết HĐQT quyết toán cổ tức năm 2016

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Quý cổ đông vui lòng tải về tài liệu tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn