Thông báo

Thanh toán bổ sung cổ tức lần 3 năm 2010

 Thông báo V/v thanh toán bổ sung cổ tức lần 3 năm 2010 download tại đây

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn