Lễ công bố quyết định công nhận Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT

Lễ công bố quyết định công nhận Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn