Lịch sử phát triển

Sau ngày giải phóng 30/04/1975, một bộ phận cán bộ dược được tập hợp vào tiếp nhận một số cơ sở thuốc Nam, Thuốc Bắc của tư sản thành lập công ty thuốc dân tộc Trung ương do Ông Nguyễn Văn Én làm Giám Đốc.

Với Quyết định số 429/QĐ-BYT ngày 13/04/1977 của Bộ Y Tế chuyển Công ty thuốc dân tộc trước đây thuộc Bộ Y Tế và Xã hội Thương binh (Chính phủ Cách mạng Miền Nam Việt Nam) sang Liên Hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam thành Công Ty Dược Liệu Cấp I thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng nhiệm vụ của Công ty Dược Cấp I Thành Phố Hồ Chí Minh được quy định trong Quyết định số 1286/QĐ-BYT ngày 08/11/1979 của Bộ Y Tế.

Tại Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 05/6/1985 của Bộ Y Tế đổi Công ty Dược Liệu cấp I Tp.HCM thành Công ty Dược liệu TW2.

Trong suốt thời gian hoạt động Công Ty Dược Liệu Trung Ương 2 đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao đó là tiếp quản và quản lý tốt các cơ sở vật chất hiện có. Cung cấp thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn thành phẩm cho các Công ty Dược địa phương từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở vào, hướng đến vận động nuôi trồng trong dân tạo nguồn dược liệu cung cấp cho sản xuất và xuất khẩu, làm tốt các nghĩa vụ của nhà nước về các khoản nộp ngân sách.

Công ty đã có mạng lưới cửa hàng khắp thành phố và hệ thống kho hàng đủ sức làm nhiệm vụ buôn bán lẻ, dự trữ hàng và thực hiện thu mua chế biến dược liệu.

Ngày 08/05/2002 công ty được quyết định chuyển thể thành CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2  (theo quyết định số 184/QĐ-TTgngày 04/03/2002 của thủ tướng chính phủ) hoạt động theo luật doanh nghiệp với số Vốn Điều lệ là 14 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Vốn điều lệ hoạt động của Công ty là 254,61 tỷ đồng.

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn