Nội bộ

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Domperidon; Strontium ranelat; cilostazol (12/11/2013)

Ngày 22/10/2013, Cục Quản lý Dược có các Công văn số 17560/QLD-ĐK về việc Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Domperidon; Công văn số 17559/QLD về việc Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Strontium ranelat; Công văn số 17561/QLD về việc Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa cilostazol.
Nội dung các Công văn có tại file đính kèm dưới đây.
File download :20872-Thông tin dược lý0001.pdf 

Công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 7 (07/11/2013)

Ngày 18/10/2013, Bộ Y tế ra Quyết định số 4167/QĐ-BYT về việc Công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 7 File download :25753-thuoc tuong duong sh dot 70001.pdf

Quyết định rút số đăng ký thuốc số 358/QĐ-QLD (06/11/2013)

Ngày 23/10/2013, Cục Quản lý Dược ra Quyết định số 358/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:

Giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông tin dược lý của Codein (25/9/2013)

Ngày 12/9/2013, Cục Quản lý Dược ra Công văn số 15113/QL-ĐK về việc Giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông tin dược lý của Codein

File download :897-Khuyến cáo Codein0001.pdf

Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 6 (23/9/2013)

Ngày 19/8/2013, Bộ Y tế ra Quyết định số 2993/QĐ-BYT về việc Công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 6

File download :57931-Danh muc thuoc TĐSH - dot 60001.pdf

Sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất Glucosamin (19/8/2013)

Ngày 05/8/2013, Cục Quản lý Dược có Công văn số 12509/QLD-ĐK về việc Sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất Glucosamin. Thông tin chi tiết có trong file đính kèm.
File download :58828-glucosamin0001.pdf

Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 7 (09/8/2013)

Ngày 01/7/2013, Bộ Y tế ra Quyết định số 2296/QĐ-BYT công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 7). Danh sách có tại file đính kèm.

File download :57151-Danh mục thuoc biet duoc goc dot 70001.pdf

Chỉ thị 03/CT-BYT-Về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp...

 Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2013 tăng cường giải pháp thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Đảm bảo chất luợng thuốc trong công tác đấu thầu mua thuốc (14/8/2013)

Ngày 12/7/2013, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 11069/QLD-GT về việc đảm bảo chất luợng thuốc trong công tác đấu thầu mua thuốc. Nội dung chi tiết Công văn ở file dưới đây.

File download :59748-chat lương thuoc trong dau thau thuoc0001.pdf  

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn