Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV, bao gồm: đối tượng và quy trình tiếp nhận, đánh giá tình trạng sức khỏe, quản lý, theo dõi điều trị bằng thuốc kháng virut. Theo đó, cần đảm bảo tính liên tục của quá trình điều trị đối với người đang điều trị bằng thuốc kháng HIV; Cung cấp trực tiếp cho người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tất cả các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người đó trong suốt quá trình quản lý, theo dõi điều trị. Trường hợp người nhiễm HIV là người dưới 16 tuổi hoặc là người mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự nhưng không đầy đủ thì phải cung cấp thông tin cho cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó và chỉ được thực hiện cung cấp thông tin trực tiếp cho đối tượng này khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đó. Việc điều trị dự phòng các nhiễm trùng cơ hội và điều trị bằng thuốc kháng HIV phải tuân thủ các nội dung theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị  HIV/AIDS của Bộ Y tế.

Với người nhiễm HIV, thông tư cũng quy định rõ việc quản lý, theo dõi điều trị cho từng đối tượng như đăng ký lần đầu tại cơ sở điều trị, đang được quản lý tại cơ sở điều trị và chuyển đến từ cơ sở điều trị khác. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

            Thu Hương

Copyright © 2013 by Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
 
24 Nguyễn Thị Nghĩa - P. Bến Thành - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 0989 183 888 - Tel: (+84) 028 3832 3058 - Fax: (+84) 028 3853 9126 - Email: info@phytopharma.vn